ריטה זורין
אליצור קריית אתא
ID של השחקן : 4287
קטגוריה : S60 נקודות : 308.0
נשים
59
לא פעיל
כל השדות חובה
אליפות ישראל 2021 נשים ב'
265603 1 טטיאנה קופילוב הפועל בת ים ריטה זורין אליצור קריית אתא 0/11 6/11 1/11
265604 2 סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה ריטה זורין אליצור קריית אתא 9/11 8/11 7/11
ליגת לאומית נשים 2020-2021 לאומית נשים צפון
260419 0 סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה ריטה זורין אליצור קריית אתא /
255484 0 ס. ירובינסקי / א. ננחוב הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א שנדריי / ר. זורין אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא /
260412 0 א. רחבלסקי / מ. קרסובה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה ר זורין / מ. ספקטור אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 5/11 7/11 6/11
260417 0 ק. אדמסקי / ש. קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה ר זורין / מ. ספקטור אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 5/11 5/11 4/11
258306 0 מישל צ'שקין הישגי כרמיאל ריטה זורין אליצור קריית אתא 11/8 11/4 11/8
260415 0 קרינה אדמסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה ריטה זורין אליצור קריית אתא 8/11 3/11 4/11
255483 0 אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל ריטה זורין אליצור קריית אתא 11/6 10/12 0/11 3/11
258304 0 לינה רוז'ילו הישגי כרמיאל ריטה זורין אליצור קריית אתא 4/11 7/11 8/11
260414 0 אלה רחבלסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה ריטה זורין אליצור קריית אתא /
255485 0 סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל ריטה זורין אליצור קריית אתא 11/1 11/3 11/6
260410 0 מריה קרסובה כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה ריטה זורין אליצור קריית אתא 4/11 4/11 7/11
ליגת לאומית נשים 2019-2020 לאומית נשים צפון
214413 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא חני פלדמן אליצור קריית אתא /
216984 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 2/11 2/11 4/11
234008 0 עופירה גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל ריטה זורין אליצור קריית אתא 11/1 11/3 11/3
224216 0 ש. הרון / ס. ברקוביץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ר זורין / פ. טרנוביך אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 13/11 7/11 5/11 5/11
234818 0 ס. טיפליצקי / ש. קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה פ טרנוביך / ר. זורין אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 4/11 7/11 5/11
224237 0 רומי טילקין הישגי כרמיאל ריטה זורין אליצור קריית אתא /
240689 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא רומי טילקין הישגי כרמיאל 8/11 11/7 11/2 7/11 11/4
242154 0 דינה ירושבסקי הישגי כרמיאל ריטה זורין אליצור קריית אתא 11/9 11/4 11/7
214411 0 ר. זורין / פ. טרנוביך אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא נ טרוסמן / ח. פלדמן אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 11/3 11/1 11/1
216978 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה /
240688 0 ר. זורין / פ. טרנוביך אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא ל שוט / ר. טילקין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל /
225829 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא דינה ירושבסקי הישגי כרמיאל /
224214 0 שני סלוצקי הישגי כרמיאל ריטה זורין אליצור קריית אתא 11/3 11/3 11/9
234817 0 שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה ריטה זורין אליצור קריית אתא 11/9 10/12 11/9 8/11 7/11
224235 0 ר. טילקין / א. שביט הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל פ טרנוביך / ר. זורין אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 8/11 6/11 6/11
240699 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא ספיר ברקוביץ הישגי כרמיאל 7/11 7/11 11/7 11/7 7/11
216987 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא עופירה גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל 11/5 5/11 11/6 6/11 2/11
214410 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא ניקול טרוסמן אליצור קריית אתא 11/7 11/1 11/1
216976 0 ר. זורין / פ. טרנוביך אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא ס טיפליצקי / ש. קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/2 11/9 11/9
234012 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל ריטה זורין אליצור קריית אתא 11/7 11/8 11/6
224233 0 ליאל שוט הישגי כרמיאל ריטה זורין אליצור קריית אתא 7/11 11/8 11/8 8/11 11/8
240686 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא ליאל שוט הישגי כרמיאל 7/11 11/8 11/8 11/9
225828 0 ר. זורין / פ. טרנוביך אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא א ננחוב / ס. ירובינסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/5 11/3 11/7
240698 0 פ. טרנוביך / ר. זורין אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא ס ברקוביץ / ש. סלוצקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 7/11 11/7 11/7 11/7
242156 0 אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל ריטה זורין אליצור קריית אתא 7/11 4/11 7/11
216975 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/8 9/11 11/8 11/9
216986 0 ר. זורין / פ. טרנוביך אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא א ברנסקי / ע. גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/6 7/11 11/7 11/7
234010 0 ע. גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ר זורין / פ. טרנוביך אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 11/8 11/8 11/7
224218 0 ספיר ברקוביץ הישגי כרמיאל ריטה זורין אליצור קריית אתא 4/11 6/11 9/11
234819 0 סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה ריטה זורין אליצור קריית אתא /
225826 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל 7/11 11/3 11/7 11/9
240696 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא שני סלוצקי הישגי כרמיאל 11/13 9/11 13/15
242155 0 ד. ירושבסקי / א. ננחוב הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל פ טרנוביך / ר. זורין אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 10/12 7/11 3/11
אליפות מכבי 2019 נשים
188512 1 ריטה זורין אליצור קריית אתא פנינה גור מכבי שהם 11/3 11/2 11/7
188514 3 ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה ריטה זורין אליצור קריית אתא 5/11 5/11 3/11
אליפות ישראל ה-65 בטניס שולחן 2019 נשים ב
184812 1 אלמוג כהן טנ''ש נס ציונה ריטה זורין אליצור קריית אתא 9/11 5/11 3/11
184814 2 מור גולדבלום עירוני גבעתיים ריטה זורין אליצור קריית אתא 9/11 4/11 6/11
184817 3 ריטה זורין אליצור קריית אתא טטיאנה קופילוב הפועל בת ים 4/11 9/11 11/1 11/9 11/7
184821 5 אנה ליטמן מכבי שהם ריטה זורין אליצור קריית אתא 11/6 5/11 11/8 3/11 10/12
זוגות נשים
185042 1 נ. קוגן / ק. אדמסקי הפועל לוד/ הישגי כרמיאל ר זורין / ד. ירושבסקי אליצור קריית אתא/ הישגי כרמיאל 8/11 7/11 3/11
ליגת לאומית נשים 2018-2019 לאומית נשים צפון
176808 0 ע. גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל א שנדריי / ר. זורין אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 8/11 11/9 6/11 8/11
176857 0 סיני יצחקי הפועל גליל תחתון ריטה זורין אליצור קריית אתא 3/11 6/11 3/11
174085 0 דינה ירושבסקי הישגי כרמיאל ריטה זורין אליצור קריית אתא 7/11 10/12 11/9 11/5 2/11
180126 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא ליאל שוט הישגי כרמיאל /
185678 0 ר. זורין / פ. טרנוביך אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא ד ירושבסקי / א. ננחוב הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 9/11 13/11 8/11 11/8 11/4
176807 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל ריטה זורין אליצור קריית אתא 11/6 5/11 11/6 11/8
176856 0 ס. יצחקי / כ. ריעני הפועל גליל תחתון/ הפועל גליל תחתון א שנדריי / ר. זורין אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 4/11 8/11 1/11
180113 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא רומי טילקין הישגי כרמיאל 11/8 3/11 9/11 11/8 11/5
185676 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל 11/13 9/11 7/11
174087 0 אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל ריטה זורין אליצור קריית אתא /
176855 0 כנרת ריעני הפועל גליל תחתון ריטה זורין אליצור קריית אתא 12/14 11/9 8/11 11/8 11/7
180115 0 ר. זורין / א. שנדריי אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא ר טילקין / ל. סורקין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 13/15 11/4 11/5 11/2
180123 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא אלה שביט הישגי כרמיאל 7/11 7/11 11/9 11/8 11/9
180116 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא לינל סורקין הישגי כרמיאל /
174086 0 ד. ירושבסקי / א. ננחוב הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל פ טרנוביך / ר. זורין אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 5/11 11/9 11/8 8/11 3/11
176809 0 עופירה גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל ריטה זורין אליצור קריית אתא 11/7 11/8 4/11 11/5
180125 0 ר. זורין / א. שנדריי אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא ל שוט / ש. הרון הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/4 11/5 10/12 11/9
185679 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל 12/10 11/8 11/7
© Copyright 2012-2021 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com