מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
ID של השחקן : 5498
קטגוריה : B11 נקודות : 21.9
נשים
78
פעיל
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
232540 31/03/2020
33.9
11/03/2020 אליפות הפועל 2020
בנות 11
4 יעל שנהר
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
1.0 11/9 10/12 11/8 11/6 3-1 1 -6
232535 31/03/2020
33.9
11/03/2020 אליפות הפועל 2020
בנות 11
בית 1
3 שירה נבון
עירוני גבעתיים
1.0 10/12 16/14 10/12 11/3 11/8 3-2 1 -6
232534 31/03/2020
33.9
11/03/2020 אליפות הפועל 2020
בנות 11
בית 1
2 מאיה לוין
הפועל פתח תקווה
0.0 13/11 4/11 7/11 2/11 1-3 1 +0
228795 29/02/2020
29.0
07/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
כרמיאל 13
6 תמיר חזות
הישגי כרמיאל
86.4 11/3 11/4 13/11 3-0 0.7 -2.8
228792 29/02/2020
29.0
07/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
כרמיאל 13
5 לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
53.9 11/4 9/11 11/9 7/11 11/5 3-2 0.7 -3.5
228789 29/02/2020
29.0
07/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
כרמיאל 13
4 יהלי זגורי
הישגי כרמיאל
1.0 9/11 11/8 6/11 6/11 1-3 0.7 +5.6
228823 29/02/2020
29.0
07/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
כרמיאל 13
בית 3
3 תמיר חזות
הישגי כרמיאל
86.4 11/4 11/7 11/2 3-0 0.7 -2.8
228821 29/02/2020
29.0
07/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
כרמיאל 13
בית 3
1 אריאל שטיינפר
הישגי כרמיאל
1.0 4/11 11/7 9/11 6/11 1-3 0.7 +5.6
226767 29/02/2020
29.0
01/02/2020 מאסטרס -5 1.2.20
גיל 10
5 קורן דוידוביץ
הפועל רמת ישי
21.2 11/6 6/11 11/9 11/7 3-1 0.7 -3.5
226755 29/02/2020
29.0
01/02/2020 מאסטרס -5 1.2.20
גיל 10
בית 2
3 נמרוד הורן
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
11.5 11/1 6/11 8/11 14/16 1-3 0.7 +6.3
226754 29/02/2020
29.0
01/02/2020 מאסטרס -5 1.2.20
גיל 10
בית 2
2 אוהד אלטר-כהן
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
0.0 8/11 5/11 8/11 0-3 0.7 +0
221399 31/01/2020
1.0
04/01/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 4
בנים 10
6 אלון מרקו
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
4.5 11/13 13/11 5/11 5/11 1-3 0.7 +7
221397 31/01/2020
1.0
04/01/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 4
בנים 10
5 מאור ניחנביץ
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
1.0 11/5 11/3 10/12 5/11 10/12 2-3 0.7 +6.3
221386 31/01/2020
1.0
04/01/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 4
בנים 10
בית 1
3 נמרוד הורן
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
47.0 11/6 4/11 11/4 5/11 4/11 2-3 0.7 +8.4
221384 31/01/2020
1.0
04/01/2020 מאסטרס כרמיאל מס' 4
בנים 10
בית 1
1 רואי שאף
הישגי כרמיאל
1.0 9/11 5/11 11/5 5/11 1-3 0.7 +6.3
219733 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
כרמיאל גיל 13
בית 1
5 רואי שאף
הישגי כרמיאל
0.0 9/11 12/10 11/13 11/7 11/7 3-2 0.7 0
219729 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
כרמיאל גיל 13
בית 1
4 תמיר חזות
הישגי כרמיאל
100.1 11/4 11/6 11/3 3-0 0.7 0
219725 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
כרמיאל גיל 13
בית 1
3 יהונתן גנדל
הישגי כרמיאל
261.9 11/5 11/5 11/3 3-0 0.7 0
219723 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
כרמיאל גיל 13
בית 1
2 יהלי זגורי
הישגי כרמיאל
0.0 6/11 5/11 4/11 0-3 0.7 +0
219721 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
כרמיאל גיל 13
בית 1
1 לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
58.1 11/7 11/4 11/4 3-0 0.7 0
210376 30/11/2019
0.0
08/11/2019 רנקליסט 1 - ג
כרמיאל גיל 13
בית 2
2 יהונתן גנדל
הישגי כרמיאל
259.1 11/3 11/7 11/4 3-0 0.7 0
210375 30/11/2019
0.0
08/11/2019 רנקליסט 1 - ג
כרמיאל גיל 13
בית 2
1 לב לנגר מרשק
הישגי כרמיאל
211.8 11/5 11/3 11/6 3-0 0.7 0
אליפות הפועל 2020 בנות 11 Φ:1
232540
דירוג
31/03/2020
תאריך
11/03/2020
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
33.9 3-1 -6
יעל שנהר
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
1
אליפות הפועל 2020 בנות 11 Φ:1
232535
דירוג
31/03/2020
תאריך
11/03/2020
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
33.9 3-2 -6
שירה נבון
עירוני גבעתיים
1
אליפות הפועל 2020 בנות 11 Φ:1
232534
דירוג
31/03/2020
תאריך
11/03/2020
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
33.9 1-3 +0
מאיה לוין
הפועל פתח תקווה
0
רנקליסט 3 - דרג ג כרמיאל 13 Φ:0.7
228795
דירוג
29/02/2020
תאריך
07/02/2020
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
29 3-0 -2.8
תמיר חזות
הישגי כרמיאל
86.4
רנקליסט 3 - דרג ג כרמיאל 13 Φ:0.7
228792
דירוג
29/02/2020
תאריך
07/02/2020
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
53.9 2-3 -3.5
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
29
רנקליסט 3 - דרג ג כרמיאל 13 Φ:0.7
228789
דירוג
29/02/2020
תאריך
07/02/2020
יהלי זגורי
הישגי כרמיאל
1 3-1 +5.6
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
29
רנקליסט 3 - דרג ג כרמיאל 13 Φ:0.7
228823
דירוג
29/02/2020
תאריך
07/02/2020
תמיר חזות
הישגי כרמיאל
86.4 0-3 -2.8
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
29
רנקליסט 3 - דרג ג כרמיאל 13 Φ:0.7
228821
דירוג
29/02/2020
תאריך
07/02/2020
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
29 1-3 +5.6
אריאל שטיינפר
הישגי כרמיאל
1
מאסטרס -5 1.2.20 גיל 10 Φ:0.7
226767
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
קורן דוידוביץ
הפועל רמת ישי
21.1925 1-3 -3.5
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
29
מאסטרס -5 1.2.20 גיל 10 Φ:0.7
226755
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
29 1-3 +6.3
נמרוד הורן
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
11.525
מאסטרס -5 1.2.20 גיל 10 Φ:0.7
226754
דירוג
29/02/2020
תאריך
01/02/2020
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
29 0-3 +0
אוהד אלטר-כהן
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
0
מאסטרס כרמיאל מס' 4 בנים 10 Φ:0.7
221399
דירוג
31/01/2020
תאריך
04/01/2020
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
1 1-3 +7
אלון מרקו
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
4.5
מאסטרס כרמיאל מס' 4 בנים 10 Φ:0.7
221397
דירוג
31/01/2020
תאריך
04/01/2020
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
1 2-3 +6.3
מאור ניחנביץ
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
1
מאסטרס כרמיאל מס' 4 בנים 10 Φ:0.7
221386
דירוג
31/01/2020
תאריך
04/01/2020
נמרוד הורן
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
47.025 3-2 +8.4
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
1
מאסטרס כרמיאל מס' 4 בנים 10 Φ:0.7
221384
דירוג
31/01/2020
תאריך
04/01/2020
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
1 1-3 +6.3
רואי שאף
הישגי כרמיאל
1
רנקליסט 2 - ג כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
219733
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
0 3-2 +0
רואי שאף
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט 2 - ג כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
219729
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
0 3-0 +0
תמיר חזות
הישגי כרמיאל
100.1
רנקליסט 2 - ג כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
219725
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
יהונתן גנדל
הישגי כרמיאל
261.943 0-3 +0
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט 2 - ג כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
219723
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
יהלי זגורי
הישגי כרמיאל
0 3-0 +0
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט 2 - ג כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
219721
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
לינה רוז'ילו
הישגי כרמיאל
58.1 0-3 +0
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט 1 - ג כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
210376
דירוג
30/11/2019
תאריך
08/11/2019
יהונתן גנדל
הישגי כרמיאל
259.143 0-3 +0
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט 1 - ג כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
210375
דירוג
30/11/2019
תאריך
08/11/2019
לב לנגר מרשק
הישגי כרמיאל
211.75 0-3 +0
מישל צ'שקין
הישגי כרמיאל
0
© Copyright 2012-2021 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com