ויקטוריה לוזינסקי
מכבי דימונה
ID של השחקן : 6045
קטגוריה : B10 נקודות : 7.3
נשים
79
פעיל
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
229089 29/02/2020
1.0
04/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
דימונה 11
בית 2
3 עידן אילטוב
מכבי דימונה
1.0 11/8 11/6 11/4 3-0 0.7 -3.5
229087 29/02/2020
1.0
04/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
דימונה 11
בית 2
2 מאי ארואטה
מכבי דימונה
0.0 9/11 12/10 13/11 11/8 3-1 0.7 0
229084 29/02/2020
1.0
04/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
דימונה 11
בית 2
1 זיו אוצ'רטנר
מכבי דימונה
57.4 8/11 8/11 9/11 0-3 0.7 +9.8
219637 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
דימונה 11
4 סופיה גודז
מכבי דימונה
81.5 11/8 11/8 11/9 3-0 0.7 0
219636 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
דימונה 11
בית 4
3 אביאל נסימוב
מכבי דימונה
0.0 8/11 6/11 5/11 0-3 0.7 +0
219634 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
דימונה 11
בית 4
2 אדל בן לולו
מכבי דימונה
0.0 9/11 10/12 8/11 0-3 0.7 +0
219631 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
דימונה 11
בית 4
1 עידן אילטוב
מכבי דימונה
0.0 11/7 11/6 11/8 3-0 0.7 0
רנקליסט 3 - דרג ג דימונה 11 Φ:0.7
229089
דירוג
29/02/2020
תאריך
04/02/2020
עידן אילטוב
מכבי דימונה
1 0-3 -3.5
ויקטוריה לוזינסקי
מכבי דימונה
1
רנקליסט 3 - דרג ג דימונה 11 Φ:0.7
229087
דירוג
29/02/2020
תאריך
04/02/2020
ויקטוריה לוזינסקי
מכבי דימונה
1 3-1 +0
מאי ארואטה
מכבי דימונה
0
רנקליסט 3 - דרג ג דימונה 11 Φ:0.7
229084
דירוג
29/02/2020
תאריך
04/02/2020
זיו אוצ'רטנר
מכבי דימונה
57.3925 3-0 +9.8
ויקטוריה לוזינסקי
מכבי דימונה
1
רנקליסט 2 - ג דימונה 11 Φ:0.7
219637
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
סופיה גודז
מכבי דימונה
81.475 0-3 +0
ויקטוריה לוזינסקי
מכבי דימונה
0
רנקליסט 2 - ג דימונה 11 Φ:0.7
219636
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
אביאל נסימוב
מכבי דימונה
0 3-0 +0
ויקטוריה לוזינסקי
מכבי דימונה
0
רנקליסט 2 - ג דימונה 11 Φ:0.7
219634
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
ויקטוריה לוזינסקי
מכבי דימונה
0 0-3 +0
אדל בן לולו
מכבי דימונה
0
רנקליסט 2 - ג דימונה 11 Φ:0.7
219631
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
עידן אילטוב
מכבי דימונה
0 0-3 +0
ויקטוריה לוזינסקי
מכבי דימונה
0
© Copyright 2012-2021 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com