הילה גרונסקי
מכבי דימונה
ID של השחקן : 6142
קטגוריה : B9 נקודות : 1.0
נשים
85
פעיל
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
229113 29/02/2020
1.0
04/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
דימונה 11
בית 1
3 מאור מרציאנו
מכבי דימונה
71.5 11/5 11/8 11/9 3-0 0.7 -2.8
229112 29/02/2020
1.0
04/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
דימונה 11
בית 1
2 יסמין נגורני
מכבי דימונה
0.0 8/11 9/11 6/11 0-3 0.7 +0
229110 29/02/2020
1.0
04/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
דימונה 11
בית 1
1 מילאנה קזימוב
מכבי דימונה
0.0 11/9 11/7 10/12 11/8 3-1 0.7 0
219640 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
דימונה 11
4 עידן אילטוב
מכבי דימונה
0.0 11/9 11/9 8/11 11/9 3-1 0.7 0
219623 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
דימונה 11
בית 2
3 זיו אוצ'רטנר
מכבי דימונה
57.4 11/8 9/11 8/11 11/7 11/9 3-2 0.7 0
219621 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
דימונה 11
בית 2
2 אנדרי מולצ'נוב
מכבי דימונה
0.0 11/9 7/11 11/9 11/8 3-1 0.7 0
219619 31/12/2019
0.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
דימונה 11
בית 2
1 מילאנה קזימוב
מכבי דימונה
0.0 9/11 12/10 11/8 9/11 7/11 2-3 0.7 +0
רנקליסט 3 - דרג ג דימונה 11 Φ:0.7
229113
דירוג
29/02/2020
תאריך
04/02/2020
מאור מרציאנו
מכבי דימונה
71.475 0-3 -2.8
הילה גרונסקי
מכבי דימונה
1
רנקליסט 3 - דרג ג דימונה 11 Φ:0.7
229112
דירוג
29/02/2020
תאריך
04/02/2020
יסמין נגורני
מכבי דימונה
0 3-0 +0
הילה גרונסקי
מכבי דימונה
1
רנקליסט 3 - דרג ג דימונה 11 Φ:0.7
229110
דירוג
29/02/2020
תאריך
04/02/2020
הילה גרונסקי
מכבי דימונה
1 3-1 +0
מילאנה קזימוב
מכבי דימונה
0
רנקליסט 2 - ג דימונה 11 Φ:0.7
219640
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
עידן אילטוב
מכבי דימונה
0 1-3 +0
הילה גרונסקי
מכבי דימונה
0
רנקליסט 2 - ג דימונה 11 Φ:0.7
219623
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
הילה גרונסקי
מכבי דימונה
0 3-2 +0
זיו אוצ'רטנר
מכבי דימונה
57.3925
רנקליסט 2 - ג דימונה 11 Φ:0.7
219621
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
הילה גרונסקי
מכבי דימונה
0 3-1 +0
אנדרי מולצ'נוב
מכבי דימונה
0
רנקליסט 2 - ג דימונה 11 Φ:0.7
219619
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
הילה גרונסקי
מכבי דימונה
0 2-3 +0
מילאנה קזימוב
מכבי דימונה
0
© Copyright 2012-2021 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com