טבלת דירוג

מי עד ניצחון רגיל הפסד רגיל ניצחון בלתי רגיל הפסד בלתי רגיל
0 25 9 -5 10 -5
26 50 8 -4 12 -6
51 100 7 -4 14 -7
101 150 6 -3 16 -8
151 200 5 -3 20 -10
201 300 4 -2 24 -12
301 400 3 -2 28 -14
401 500 2 -1 32 -16
501 750 1 -1 36 -18
751 0 0 0 40 -20
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com